Prioriteitennota Oss aangenomen, SP, D66 en GroenLinks stemmen tegen

De Prioriteitennota 2021-2024 van de gemeente Oss is ondanks tegenstemmen van SP, D66 en GroenLinks donderdagavond aangenomen. Met één motie en twee amendementen.

De SP en D66 en GroenLinks stemden tegen omdat de nota niet af en niet besluitrijp is. De overige fracties VDG, CDA, VVD, Beter Oss en PvdA stemden voor en dat is een meerderheid. Raadslid Gé Wagemakers van LOF was niet bij de vergadering aanwezig en die partij stemde dan ook niet mee.

Motie
In de nota, die vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan de gebruikelijke kadernota vervangt, staat globaal wat de prioriteiten en kosten van de gemeente zijn in de komende vier jaar. Kort samengevat kiest de gemeente Oss ervoor om ondanks een forse economische krimp te blijven investeren. Extra bezuinigingen worden zoveel mogelijk vermeden.
Een motie van GroenLinks waarin het college wordt verzocht om met een visie richting raad te komen waarmee de ambtelijke organisatie de komende jaren toegroeit naar een organisatie die past bij een gemeente met 100.000 inwoners, is unaniem aangenomen.

Ook een amendement om in de prioriteitennota expliciet op te nemen dat de gemeente Oss actief zal optreden om de ontwikkeling van de gehele vrijetijdseconomie te stimuleren kreeg unanieme steun. En een tweede amendement dat is aangenomen draagt het college op om uiterlijk in december 2020 een actuele cultuurnota te presenteren.

Opnieuw veel discussie over windmolens
De vergadering begon met insprekers Thirza Snijder namens bezorgde bewoners van Lithoijen die in de Prioriteitennota zwart op wit zag staan dat de gemeente windmolens plaatst in de Lithse polder. "We zijn geschokt en willen uitstel  tot dialoog weer mogelijk is. Burgers zijn door corona buitenspel gezet en er is sprake van onbehoorlijk bestuur", aldus Snijder. Alette Samuels diende namens de actiegroep Behoud Lithse Polder die voor aanvang buiten spandoeken had opgehangen, dat de besluitvorming over de windmolens in de Lithse polder moet worden uitgesteld  en de betrouwbaarheid van het proces getoetst moet worden.

Ook in de raad opnieuw veel discussie over dit onderwerp. Aanleiding was een passage in de Prioriteitennota over de zin dat er windmolens komen op Elzenburg-De Geer én in de Lithse polder. De SP diende samen met D66 een amendement oftewel wijziging in waarin de Lithse polder uit de nota geschrapt zou worden. Andere partijen hadden daar weer moeite mee omdat het dan gelezen zou kunnen worden als dat de windmolens er niet zouden komen. Daarop kozen de indieners ervoor om de zin dat er verder onderzoek komt naar de mogelijkheden voor energieopwekking in de Lithse polder toe te voegen. Omdat dit al zo is, vonden VVD, Beter Oss, GroenLinks, PvdA, VDG en CDA dit verwarrend en suggestief. Het amendement werd dan ook verworpen en de zin bleef erin staan.

Dit was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De jaarlijkse afsluitende barbecue van de gemeente gaat vanwege het coronavirus niet door.

advertentie Banner Domus Magnus Open dag 2023 Gecentreerd
Failliete Geffense drukkerij Wihabo overgenomen door ADC Nederland
DOORSTART

Failliete Geffense drukkerij Wihabo overgenomen door ADC Nederland

DOORSTART

Failliete Geffense drukkerij Wihabo overgenomen door ADC Nederland

De vorige week failliet verklaarde drukkerij Wihabo uit Geffen maakt een doorstart. Het bedrijf is overgenomen door ADC Nederland en gaat nu verder onder de naam ADC Wihabo.

Den Bosch wil opvang zwaar verslaafden al bouwen ondanks lopende bezwaren
ZO'N 20 UNITS

Den Bosch wil opvang zwaar verslaafden al bouwen ondanks lopende bezwaren

Ondanks dat er nog rechtszaken lopen, wil de gemeente Den Bosch beginnen met het bouwen van een opvang voor zwaar verslaafden. Het gaat om zo’n twintig units aan de Nieuwe Dijk.

Gloednieuw gebouw Watersportvereniging Engelermeer in gebruik, maar lekt wel
ENGELERMEER

Gloednieuw gebouw Watersportvereniging Engelermeer in gebruik, maar lekt wel

Watersportvereniging Engelermeer opende afgelopen maand haar nieuwe clubhuis aan de zuidkant van de plas. Na jaren vanuit containers zeil- en surfles te hebben gegeven, is er nu een klimaatvriendelijk pand voor de leden. Al is het zelfs voor de watersportvereniging iets te veel water.

Mohamed uit groep acht is baas voor een dag bij een bedrijf in Den Bosch
DIRECTEUR

Mohamed uit groep acht is baas voor een dag bij een bedrijf in Den Bosch

Wat wil ik later worden? Om die keuze wat makkelijker te maken waren honderden kinderen uit groep 8 donderdag de baas voor een dag bij een bedrijf in Nederland.

Bekende Osse slagerij sluit na 43 jaar de deuren: 'Emotionele rollercoaster'

Update met video

BEGRIP IN OSS

Bekende Osse slagerij sluit na 43 jaar de deuren: 'Emotionele rollercoaster'

Slagerij en traiteur Arie Zeegers in winkelcentrum Ussen in Oss gaat na ruim veertig jaar dicht. Zaterdag 10 juni is de winkel voor het laatst open. "We hebben goede en slechte tijden gekend, maar dit was onvoorzien en niet meer recht te breien", zegt eigenaar Dennis Zeegers.

Schuren in brand in Nistelrode, mogelijk asbest aanwezig
SCHUURBRAND

Schuren in brand in Nistelrode, mogelijk asbest aanwezig

Bij een brand aan de Stekstraat in Nistelrode zijn donderdagmiddag twee schuren verloren gegaan. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van asbest is een ruimer gebied afgezet.

advertentie Banner Domus Magnus Open dag 2023 Gecentreerd
Mohamed uit groep acht is baas voor een dag bij een bedrijf in Den Bosch
DIRECTEUR

Mohamed uit groep acht is baas voor een dag bij een bedrijf in Den Bosch

Wat wil ik later worden? Om die keuze wat makkelijker te maken waren honderden kinderen uit groep 8 donderdag de baas voor een dag bij een bedrijf in Nederland.

Bekende Osse slagerij sluit na 43 jaar de deuren: 'Emotionele rollercoaster'

Update met video

BEGRIP IN OSS

Bekende Osse slagerij sluit na 43 jaar de deuren: 'Emotionele rollercoaster'

Slagerij en traiteur Arie Zeegers in winkelcentrum Ussen in Oss gaat na ruim veertig jaar dicht. Zaterdag 10 juni is de winkel voor het laatst open. "We hebben goede en slechte tijden gekend, maar dit was onvoorzien en niet meer recht te breien", zegt eigenaar Dennis Zeegers.

Schuren in brand in Nistelrode, mogelijk asbest aanwezig
SCHUURBRAND

Schuren in brand in Nistelrode, mogelijk asbest aanwezig

Bij een brand aan de Stekstraat in Nistelrode zijn donderdagmiddag twee schuren verloren gegaan. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van asbest is een ruimer gebied afgezet.