advertentie Banner SNLR.nl

Programmabegroting Oss: Bezuinigen én investeren

Bezuinigen én investeren. Dat is kort samengevat de boodschap van de Programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Oss.

Voor de zomer kondigde wethouder Frank den Brok in de Kadernota nog flinke bezuinigingen aan vanwege stijgende kosten in het sociaal domein en tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk. De septembercirculaire van het Rijk valt onverwacht positiever uit. Daarom kiest Oss nu voor een combinatie van bezuinigen én investeren.

Het afvaltarief gaat in ieder geval omhoog vanwege stijgende kosten van de afvalverwerking. Voor nieuw beleid is een bedrag van 1,2 miljoen vrijgemaakt. Oss investeert de komende jaren in het stadshart, de Noordelijke Randweg, dorpshart Geffen, woningbouw in met name Ravenstein en de Schadewijk, klimaat- en energieaanpak. Ook wordt er geld vrijgemaakt om de werkdruk in de gemeentelijke organisatie te verminderen.

In tegenstelling tot veel gemeenten hoeft Oss niet te korten op de voorzieningen, ook blijft Oss veel investeren in het sociaal domein. Schuldhulpverlening en de aanpak van probleemjeugd staan bovenaan de agenda.