advertentie Banner SNLR.nl

Provinciesteun voor Lithse varkensboer

Varkenshouderij Van Lamoen uit Lith kan rekenen op een flinke subsidie van de provincie.

Het geld is bestemd voor de realisatie van een nieuw stalsysteem dat de vorming van methaan, ammoniak en geur grotendeels voorkomt.

Volgens de provincie gaat het hier om een kansrijke innovatie waarmee boeren kunnen ondernemen in balans met hun omgeving. Drie Brabantse varkenshouders gaan dit systeem invoeren en de provincie trekt daar in totaal 4,4 miljoen euro voor uit.

De drie varkenshouders hebben het zogeheten Total Circulair Farmconcept ontwikkeld samen met een breed consortium aan bedrijven. Het systeem wordt op de varkenshouderijen getest op praktische haalbaarheid en daarbij worden ook de emissiewaarden gemeten.

Naar verwachting komt er uiteindelijk 85 procent minder ammoniak uit de stal wat positief is voor kwetsbare Natura 2000 gebieden. De uitstoot van methaan zou met 90 procent moeten afnemen en dat draagt bij aan het verminderen van de broeikasgassen. Daarnaast moet minder geuroverlast meteen effect hebben op de directe omgeving.