PvdA en SP bezorgd over Bossche taximarkt

De PvdA en de SP in Den Bosch maken zich zorgen over de ontwikkelingen op de lokale taximarkt nu ook het bedrijf Uber actief is geworden in de stad.

Daarover hebben de partijen vragen gesteld aan het college van B en W. Zo willen beide fracties weten of bekend is wat het voor gevolgen gaat hebben voor de huidige markt en voor de zelfstandige taxichauffeurs. Ook vragen PvdA en SP of er gesprekken zijn gevoerd met Uber over de Bossche kwaliteitseisen als het gaat om het taxivervoer.

De partijen vinden dat er gezorgd moet worden voor een gelijk speelveld voor de ‘opstapmarkt’ en de ‘bestelmarkt’ (online). Bij het verstrekken van vergunningen moet daar rekening mee gehouden worden en moet ook worden gezorgd dat er wordt gewerkt volgens de geldende cao, zo staat in de brief aan B en W.