advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Aïda in Concert 2019 (Autotron)

PvdA: gemeente had omwonenden Autotron beter moeten informeren over nieuwe vergunning

De gemeente Den Bosch had omwonenden beter moeten informeren over de geplande nieuwe milieuvergunning voor het Autotron in Rosmalen. Dat vindt de PvdA die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B en W.

De nieuwe vergunning biedt de mogelijkheid om meer en grotere evenementen te houden op het terrein van het Autotron. Ook kan hierdoor een nieuw parkeerterrein worden aangelegd. De PvdA is het met de bewoners van de wijk Soperse Bos eens dat de gemeente hen actief had moeten informeren over de vergunningaanvraag.

Invloed op woongenot

Volgens de partij kwamen de bewoners er deze maand bij toeval achter dat de vergunningaanvraag ter inzage lag. Daardoor hebben ze nog maar weinig tijd om bezwaar aan te tekenen. Ook al is formeel de juiste procedure gevolgd, in dit geval had de zaak anders aangepakt moeten worden, zo stelt de PvdA. Vooral omdat het hier gaat over een zaak die nogal wat invloed kan hebben op het woongenot van de omwonenden. 

De partij vraagt het college nu onder meer of de bewoners meer tijd kunnen krijgen om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningverlening.