De bouwlocatie, met rood aangegeven

Ook PvdA zet vraagtekens bij locatiekeuze nieuwbouwplannen: ‘Belgeren is geen logische keus’

Na stichting Houd de Saren Groen en de wijkraad Maaspoort, beklaagt ook de Bossche PvdA zich over nieuwbouwplannen aan de Belgeren. De partij stelt dat de gekozen locatie voor 44 nieuw te bouwen flexwoningen ‘niet logisch’ is, ‘en als zodanig ook nooit in beeld is geweest’.

Volgens de PvdA is de enige reden dat er een vergunning voor woningbouw kan worden verleend op de locatie die vlakbij de gemeentewerf, de A59 en de A2 ligt, dat het niet gaat om permanente woningbouw en zodoende de wet Geluidshinder niet van toepassing is.

“In het geval van permanente woningbouw was een bouwplan volgens het gemeentebestuur niet te vergunnen, aangezien de geluidsbelastingen boven de maximale ontheffingswaarde voor Rijkswegen uitkomen.”

De partij stelt ook dat de locatie aan Belgeren in het verleden één van de mogelijke locaties was voor de overdekte schietbaan, die voorlopig aan de Poeldonkweg is gehuisvest.

'Ook geen ideale locatie'

De PvdA heeft een alternatief voor de 44 nieuw te bouwen tijdelijke woningen in gedachten, namelijk een deel van de voormalige honkbalvelden aan de Saren, nabij de Kloosterlaan en de Aalstweg, ‘en zeker niet op de nu beoogde locatie aan Belgeren’.

“De locatie aan de Saren op een deel van het terrein van de voormalige honkbalvelden, dichtbij de bestaande woningbouw aan de Kloosterlaan en de Aalstweg is ook geen ideale locatie, maar daar komen de geluidsbelastingen in ieder geval niet boven de maximale ontheffingswaarde voor Rijkswegen uit.”

De PvdA heeft inmiddels vragen over de kwestie gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Eerder lieten de wijkraad en stichting Houd de Saren Groen zich ook al kritisch uit over de nieuwbouwplannen aan de Belgeren.