advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

PVV Brabant: Referendum over fusie zonder pardon aan de kant geschoven

De gemeente Landerd heeft volgens de Brabantse PVV-fractie het fusie-referendum zonder pardon terzijde geschoven, en de actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss’ heeft onvoldoende inspraak gehad.

Dat stelt de Brabantse fractie van de PVV in schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. De vragen richten zich op de zienswijze op het herindelingsadvies, die vorige maand naar het ministerie is gestuurd.

De PVV richt zich vooral op het referendum in Schaijk. Voor dit referendum was het minimum aantal handtekeningen verzameld, maar het referendum heeft nooit plaatsgevonden. “Kan het college aangeven waarom niet nader is ingegaan op de wens van meer dan 1000 inwoners van de kern Schaijk om een referendum over de herindeling te houden, en de weigering van de gemeente Landerd om hiermee akkoord te gaan?”, is één van de vragen van de PVV. De actiegroep en organisatie achter het referendum ‘Schaijk hoort bij Oss’ heeft de fusie tussen Landerd en Uden nooit zien zitten: volgens hen hoort Schaijk bij Oss, en niet bij de nieuwe fusiegemeente ‘Maashorst’.

De politieke partij noemt het ‘uitermate kwalijk’ dat ‘in het licht van draagvlak en politieke betrokkenheid’ de gemeente Landerd het referendum ‘zonder pardon terzijde heeft geschoven’. In maart dit jaar werd duidelijk dat er geen referendum zou komen over de fusie tussen Landerd en Uden. Volgens de coalitiepartijen omdat “in de afgelopen jaren de bevolking zich al duidelijk heeft kunnen laten horen”.

Naast vragen over het referendum ging de PVV ook in op de volgens de PVV "gebrekkige mate van inspraak en openbaarheid die door de actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss' is ervaren".