Raad Oss: geen windmolens Stijbeemden

Een meerderheid van de Osse gemeenteraad ziet het plaatsen van negen windmolens in het gebied tussen Berghem en Ravenstein niet zitten.

Maar daarmee is het windpark Stijbeemden nog niet definitief van de baan. De provincie of het Rijk zouden uiteindelijk nog kunnen beslissen dat er in het betreffende gebied toch windmolens mogen komen.

RES

De Osse politiek boog zich donderdagavond over de RES, de Regionale Energie Strategie, en vooral over de vraag wat de rol van Oss daarin moet zijn. De regiogemeenten mogen in de RES zelf onderling afspreken hoe zij denken te voldoen aan de landelijke eisen voor alternatieve energieopwekking.

Als de gemeenten daar onderling niet uit komen, dan kan de provincie of het Rijk zelf aanwijzen waar bijvoorbeeld windmolens kunnen komen. Dat vooruitzicht hing donderdag steeds boven de discussie tussen de partijen in Oss.

Tegenstand

De vergadering werd bijgewoond door een grote groep tegenstanders van windmolens in Stijbeemden en de Lithse polder. De eerste groep kreeg in ieder geval steun van SP, VDG, D66 en Beter Oss. Zij hamerden erop dat eerst moet worden ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op daken en andere manieren voor energieopwekking. Daarmee zou volgens die partijen een groot deel van de Osse energieopdracht al kunnen worden behaald.

Twijfels

CDA, VVD, PvdA en GroenLinks hadden daar grote twijfels bij en stelden dat windmolens en zonnevelden daarvoor toch ook echt nodig zijn. De meeste partijen keken daarbij eerst naar de Lithse polder, maar de optie Stijbeemden werd ook niet uitgesloten.

Uiteindelijk bleef er nog veel onduidelijk over de boodschap waarmee wethouder Johan van der Schoot nu op pad wordt gestuurd. “Ik kan er eerlijk gezegd nog weinig chocola van maken”, verzuchtte hij aan het eind van de avond. Hij gaf aan voor de raad nog eens op een rijtje te gaan zetten wat nu precies de cijfers zijn die bij de energiedoelstellingen horen. Ook de opties voor het windpark Stijbeemden worden nog verder uitgewerkt.

advertentie

Lees ook deze artikelen