Raad Uden legt Area het vuur aan de schenen over sloop huurwoningen

Hoog oplopende emoties donderdagavond in de Udense raadzaal, waar de gemeenteraad met bewoners en Area in gesprek ging over de geplande sloop van 76 huurwoningen. Het laatste woord is daar nog niet over gevallen.

Sociale woningbouwcorporatie Area is van plan om 76 huurwoningen in drie wijken in Uden en Volkel slopen, omdat het te duur zou zijn om deze te verduurzamen en er op de grote lappen grond meer huizen voor terug kunnen komen. Onacceptabel, vindt de SP die het donderdag als agendapunt bespreekbaar maakte in de commissievergadering.

Schrijnende verhalen

Acht bewoners, zowel gedupeerden als andere buurtbewoners - spraken donderdagavond in. Gertrude Vissers trapte af met een scherp betoog. "Meerdere mensen hebben al aangegeven zelfmoord te willen plegen als ze definitief hun huis uit moeten. Ze bellen 's nachts de hulplijn en weten niet of ze voor zichzelf kunnen instaan", zo vertelde Vissers. De bewoners beklaagden zich ook over het feit dat Area in 2018 nog toegezegd had dat er renovaties aan zaten te komen. Bovendien werd benadrukt dat de communicatie niet chique verlopen is, met een onpersoonlijke brief op de deurmat middenin een lockdown.

'Hier worden mensen gesloopt'

Verschillende partijen, waaronder Gewoon Uden, Jong Uden en de PvdA richtten hun vizier daarop aan Area-directeur Jan van Vucht, die ook in de zaal aanwezig was. Ruud Geerders van Gewoon Uden wilde weten waarom de keuze gemaakt is om de bewoners niet te betrekken in de plannen, "terwijl we de mond daar zo van vol hebben". Toen Van Vucht daarop reageerde dat dat lastig was, omdat ze het antwoord van tevoren al wisten, riep Ingeborg Tros van de PvdA dat de mening van inwoners ook bij slecht nieuws meegenomen dient te worden. "Hier worden niet alleen woningen gesloopt, hier worden gewoon mensen gesloopt", zei Cees Keizer van UdenPlus fel, gevolgd door luid applaus vanaf de publieke tribune.

Historische wijk Wit Korea

Wethouder Franko van Lankvelt had het laatste woord en blijft bij het standpunt dat het college eerder al innam. "Area gaat over het plan en de gemeente is op dit moment niet aan zet." Gewoon Uden wilde van wethouder Franko van Lankvelt weten of de historische wijk Wit Korea, waar ook een aantal woningen tegen de vlakte gaan, aangewezen kan worden als stads en dorpsgezicht, om de sloop daarvan te voorkomen. Volgens Van Lankvelt zal er dan een motie moeten worden ingediend om de woningen te toetsen op een beschermde status. Die hebben de huizen op dit moment niet.

Informatieavond

Of Area bereid is om de plannen te herzien, wilde Jurgen Minten van het CDA nog weten. Dat kon Jan van Vucht nog niet zeggen, maar de directeur neemt naar eigen zeggen 'alle overwegingen mee'. Op 5 juli wordt er een informatieavond georganiseerd, waarbij Area en de bewoners opnieuw met elkaar in gesprek gaan.