advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Raad van State buigt zich over conflict tussen Oss en provincie over mestfabriek

Mag de provincie een streep zetten door het bestemmingsplan van de gemeente Oss waarin staat dat er geen mestfabriek mag komen op industrieterrein Elzenburg- De Geer?

 Over die kwestie buigt de Raad van State zich maandag.

Voor het provinciaal mestbeleid is meer ruimte nodig en de provincie ziet in Elzenburg-De Geer een geschikte locatie vanwege de milieucategorie en de ontsluiting voor weg- en watertransport. De gemeenteraad en het college van B&W zijn fel tegen de plannen en namen in het bestemmingsplan een verbod op een mestfabriek op. De provincie kan de gemeente ‘overrulen’ met een zogenaamde reactieve aanwijzing en deed dat dus ook. In een voorlopige zitting koos de Raad van State echter de kant van de gemeente Oss, omdat op dat moment de belangen van de gemeente zwaarder wogen dan die van de provincie. Er moest nog wel een bodemprocedure gevolgd worden.

Die vindt nu aanstaande maandag plaats waarbij gemeente en provincie lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook omwonenden, waaronder Stichting Geen Mestverwerking in Oss, komen in beroep. Zij zijn bang dat de komst van mestverwerkingsbedrijven in de omgeving hun woongenot zal aantasten.

Waarschijnlijk zal het na de zitting nog minimaal zes weken duren voor er een uitspraak ligt van de Raad van State.