Raad van State geeft geen toestemming voor bouw windturbines Elzenburg-De Geer

Een flinke tegenvaller voor de gemeente Oss: de Raad van State geeft op dit moment geen toestemming voor de bouw van windturbines op de locatie Elzenburg-De Geer.

Volgens de afdeling bestuursrechtspraak is het bestemmingsplan voor de vier windmolens in Oss onder meer in strijd met provinciale windturbineregels. In de Verordening ruimte van de provincie is bepaald dat er financiële zekerheid moet zijn dat de windturbines na 25 jaar worden afgebroken. De Osse gemeenteraad had die voorwaarde in het bestemmingsplan op moeten nemen, maar heeft dat niet gedaan. Dit betekent dat er op dit moment geen toestemming is om de windturbines te bouwen.

Volgens de Raad van State kan de gemeente Oss wel een nieuw besluit nemen om het windpark alsnog mogelijk te maken. De gemeente zal bij een eventueel nieuw besluit dan ook rekening moeten houden met de nieuwste voorwaarden voor windparken die staan in de Interim Omgevingsverordening van de provincie.

Oss beraadt zich over vervolg

De Osse wethouder Johan van der Schoot heeft weinig begrip voor de uitspraak van de Raad van State: “Een zeer teleurstellende uitspraak. Gelukkig staat onze zorgvuldige afweging van de belangen van milieu en omwonenden voor de Raad van State niet ter discussie. Omdat wij zelf een Milieu Effecten Rapportage (MER) hebben gedaan én eigen normen hebben gehanteerd, is de kritiek op het Activiteitenbesluit zoals in de recent veelbesproken uitspraak inzake windpark Delfzijl, niet van toepassing. Ik vind het wel onbegrijpelijk dat, mede gelet op het belang van de energietransitie én de maatschappelijke impact, de uitspraak van de Raad van State 2 jaar heeft moeten duren. Wij beraden ons op het vervolg.”