Raad van State moet nog uitspraak doen, maar gemeente Bernheze start al met bouwrijp maken van de Schaapsdijk in Loosbroek

De gemeente Bernheze begint na de zomervakantie met het bouwrijp maken van de grond aan de Schaapsdijk in Loosbroek. Ook wordt er snel begonnen om de uitgiftestrategie te bepalen. Opmerkelijk, omdat de Raad van State zich nog moet uitspreken over bezwaren van omwonenden.

Wethouder Rien Wijdeven vertelt waarom er toch gekozen is om te beginnen. “We merken dat er veel vraag is naar woningbouw in Loosbroek. Natuurlijk is het een risico om nu al te starten. Maar we willen onze nek uitsteken voor Loosbroekers die op zoek zijn naar een woning.”

De wethouder heeft op 8 juni gesproken met enkele bezwaarmakers. In dat gesprek werd er gekeken of er “afspraken gemaakt konden worden over de invulling van het plan waardoor het beroep zou kunnen worden ingetrokken.”

Dat liep uiteindelijk op niks uit. “Gezien de beperkte risico’s van de ruimtelijke procedure en de
grote vraag naar woningen is het advies om het plan ongewijzigd te laten en niet in te gaan op
de voorwaarden van de bezwaarmakers om hun beroep in te trekken”, aldus de gemeente.

Bezwaarmakers zijn nog in onderhandeling met de gemeente en willen daarom nog niets zeggen over dit besluit.