advertentie Banner SP Website

Colinda Vergeer

Rapport over grote grazers: 35% heeft negatieve ervaring met wisenten en taurossen

Grote grazers leveren een belangrijke ecologische verbetering en zijn een boegbeeld van de Maashorst, maar wisenten en taurossen zorgen ook voor een onveilig gevoel bij bezoekers. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie grote grazers.

Team de Maashorst liet naar aanleiding van enkele incidenten waarbij grote grazers bezoekers aanvielen een onderzoek doen naar veiligheid. Het onderzoek bestaat onder andere uit antwoorden van 2500 respondenten. 35% van de respondenten geeft aan negatieve ervaringen te hebben met grote grazers, en als het gaat om het gevoel van onveiligheid geeft 78% aan dat de onbekendheid met het gedrag van het dier hiervan de reden is.

Naast de veiligheid is in het onderzoek ook gekeken naar ecologie. "De keuze voor wisent, tauros en exmoorpony is nog steeds een passende keuze. Deze drie grote grazers zijn het beste aangepast aan de natuurlijke omstandigheden en leveren een belangrijke ecologische verbetering en daarmee verhoging van de biodiversiteit ", zo valt in het onderzoek te lezen. 64% van de respondenten geeft dan ook aan het belang van de grote grazers te begrijpen.

Daarnaast geven respondenten aan dat het voor hen belangrijk is dat het gebied open en voorspelbaar is, zodat de grazers niet plotseling opduiken. Van de respondenten zegt 50% dat de bovengenoemde voorwaarden te weinig aanwezig zijn in het gebied. In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan om de Maashorst veiliger te maken. Zo stellen de onderzoekers rustgebieden voor wisenten voor waar niemand in mag. Buiten de rustgebieden kunnen bezoekers alleen naar binnen en moet er vijftig meter afstand worden gehouden van de dieren. 

Het rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over het vervolg.