Recreanten positief en hoopvol na open overleg met Maashorstbestuur

Na veel kritiek op de gang van zaken in De Maashorst, besloot het bestuur van het natuurgebied in gesprek te gaan met zijn critici. “Ik heb nu wel het idee dat er naar ons geluisterd wordt”, aldus Arie Kemps van de Maashorstburgers na dat gesprek.

Aanleiding voor het open overleg was de ophef die een paar weken geleden ontstond nadat verschillende gebruikersgroepen kritiek uitten op de gang van zaken in het natuurgebied. Uit meerdere open brieven werd duidelijk dat de recreanten zich niet gehoord voelen door het bestuur. In reactie daarop kondigde Franko van Lankvelt, voorzitter van het Maashorstbestuur, een open overleg aan.

Aanloop

Op de aanloop naar het gesprek was in eerste instantie flinke kritiek, zo vertellen Arie Kemps (Maashorstburgers), Iris Arts (Stichting ruiters en menners Herperduin/Maashorst) en Erik van Putten (mountainbikers). Er was geen agenda gedeeld en dus konden de gebruikersgroepen zich niet voorbereiden op het gesprek. Ook was er voor gekozen om het gesprek fysiek te voeren, maar was er geen mogelijkheid om het online te volgen. Mensen die het risico op corona van een fysiek overleg te groot vonden, konden het gesprek dus niet bijwonen.

Reacties

Het gebrek aan agenda maakte het gesprek ietwat chaotisch, maar daardoor was er wel ook uitgebreid ruimte voor iedereen om zijn of haar verhaal te doen, zo vertellen de recreanten.

Arie Kemps geeft aan dat het een constructief gesprek was waarin hij en andere gebruikers de mogelijkheid kregen om vrijelijk te spreken. “Ik vond het een avond waar in feite openheid van zaken gegeven is en waar we onze stem mochten laten horen,” aldus Kemps.

Ik hoop dat dit het begin van een verandering is

• Iris Arts, Stichting ruiters en menners Herperduin/Maashorst

Erik van Putten, vertegenwoordiger van de mountainbikers, onderschrijft die lezing. “Het gesprek straalde echt uit dat het bestuur belang hecht aan ons als gebruikers”, aldus Van Putten.

Tijdens het overleg werd onder andere de toezegging gedaan dat de gebruikersgroepen vanaf nu geraadpleegd worden in de beleidsvorming, zo vertellen Kemps en Van Putten.

Actie

Wel houden alle groepen nog een slag om de arm. Ze waarderen de mooie woorden en sfeer, maar stellen allemaal dat die pas echt waarde krijgen als het bestuur van De Maashorst er acties aan verbindt. Iris Arts stelt namens de groep Stichting ruiters en menners Herperduin/Maashorst het volgende: “Ik ben een beetje huiverig. Dit is ons wel vaker aangeboden. Ik vind het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de governance. Het is nu té onduidelijk waar we terecht kunnen met ons advies.”

Daar voegt ze het volgende aan toe: “Ik heb zowel in de Gebruikersraad en Raad van Advies gezeten. In beide groepen heerst al lang het gevoel dat je met z’n allen probeert iets moois toe te voegen aan het natuurgebied maar dat daar niets mee gedaan wordt. Dat gevoel krijg je niet zo maar weg.”

“Maar”, zo vervolgt ze, “je moet ergens starten. Ik hoop dat dit het begin van een verandering is.”

Het bestuur

Franko van Lankvelt, voorzitter van het Maashorstbestuur, hield ook een positief gevoel over aan het open overleg. “Iedereen kon vrij zijn mening geven. Goed om te merken dat de aanwezigen met veel positieve energie vooruit kijken. De blik is gericht op de toekomst.”

Over die toekomst zegt hij het volgende: “De verschillende gebruikersgroepen hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven waar hun behoeften liggen. Dat geven we mee aan de projectleider die de nieuwe organisatie gaat optuigen.” Met die projectleider verwijst Van Lankvelt naar de persoon die namens de nieuwe gemeente Maashorst de organisatie van het natuurgebied De Maashorst gaat vormgeven.

Voor reacties, vragen en/of opmerkingen over dit verhaal of tips voor andere onderzoeksverhalen: mail direct met onze onderzoeksjournalisten Coen Ramaer en Kevin Janssen via research@dtvnieuws.nl.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.