advertentie Banner Trined

Rector Brocks van TBL in Oss: ‘draag toch vooral mondkapjes’

Rector Tom Brocks van het Titus Brandsmalyceum in Oss roept zijn leerlingen op om toch vooral mondkapjes te dragen op school. Het gaat dan om de momenten van leswisselingen en tijdens de pauzes.

In een bericht aan de leerlingen zegt Brocks dat niet alle leerlingen dit advies opvolgen en dat het zelfs steeds minder gebeurt. ‘Spijtig’ noemt Brocks dit, die er op wijst dat inmiddels vijf leerlingen op school corona hebben opgelopen en dat er 110 leerlingen met klachten thuis zitten.

Zijn oproep is duidelijk: “Ik begrijp dat je bij het niet dragen van een mondkapje je vaak laat leiden door een ander. Het ziet er wat raar uit, je mag zelf weten wat je doet, en als de ander het niet doet waarom zou ik het dan doen. In zekere zin is je eigen ik vooropstellen boven de ander niet sociaal. Letterlijk a-sociaal dus. Zet die gedachten van je af en zet je mondkapje bij elke leswisseling op en denk daarbij dat je dan wat betekent voor een ander die daar heel blij mee is dat je dit doet.”

Brocks geeft in het bericht ook aan dat na de vakantie de leerlingen meer worden aangesproken op hun gedrag.