Links het gemeentehuis, rechts cultureel centrum de Pas

Rekenkamercommissie uit forse kritiek op fusieproces De Nieuwe Instelling

De gemeente Bernheze heeft bij het mislukte fusieproces van De Nieuwe Instelling (DNI) flinke steken laten vallen. Dat is de conclusie van de rekenkamercommissie die het dossier grondig heeft onderzocht.

De gemeente heeft te weinig en te onduidelijke kaders meegegeven en heeft te weinig de regie in handen genomen, zo staat te lezen in het rapport. Ook de manier waarop de gemeenteraad bij het proces werd betrokken was ‘te ongericht en onvoldoende voorbereid’. De commissie zegt ook dat niet duidelijk is of al het geld dat is uitgegeven aan onderzoeken wel rendement hebben gehad.

Ook het bestuur van DNI krijgt in het onderzoeksrapport de nodige kritiek. Dit onder meer vanwege het inzetten van ‘power play’ en het dreigement om het pand in de verkoop te doen. Er is van beide kanten maar beperkt professioneel te werk gegaan, concludeert de rekenkamercommissie.

Huiskamer van Heesch

In De Nieuwe Instelling zouden De Pas, de Eijnderic en de bibliotheek samen de ‘nieuwe huiskamer van Heesch’ gaan vormen. Jarenlang overleg leverde echter geen resultaat op waarna het bestuur van De Pas opstapte. De onafhankelijke rekenkamercommissie startte dit voorjaar een uitgebreid onderzoek waarbij alle betrokkenen zijn ondervraagd.

Het college van B en W zegt zijn eigen rol zelf ook kritisch te bekijken en ziet de waarde in van het onderzoek van de rekenkamercommissie. Volgens B en W klopt het dat de gemeente geen strakke regierol had omdat er bewust was gekozen voor een proces van ‘co-creatie’. De betrokken partijen kregen daarom veel vrijheid om tot samenwerking te komen en de gemeente speelde een faciliterende rol.

De rekenkamercommissie doet ook een aantal aanbevelingen om problemen in de toekomst te voorkomen. Het gaat dan onder meer om het stellen van realistische uitgangspunten bij dit soort grote projecten.