Provincie Noord-Brabant

Rondweg om Volkel gaat langs Zeelandsedijk lopen

De kogel is door de kerk: De N605 van Boekel naar Volkel komt langs de Zeelandsedijk te liggen. Uit de omgevingsstudie blijkt dat dat de zogenoemde variant C de beste optie is voor de toekomstige provinciale weg.

De omlegging van de N605, die vanaf Boekel nu nog dwars door het centrum van Volkel gaat, houdt de gemoederen al jaren bezig. Aanvankelijk lagen er vier varianten op tafel, waarvan er uiteindelijk twee overbleven, via de oostkant. Variant C riep bij veel bewoners weerstand op, omdat deze rakelings langs de karakteristieke molen zou lopen en zij dan zouden moeten verhuizen. In april is daarom besloten om de route aan te passen en het tracé langs Heikant te schrappen. Toen al bleek ook dat de impact bij variant D groter zou zijn dan gedacht, omdat op die route veel huizen en bedrijven liggen.

Ontwerp nog niet definitief

Volgens de projectgroep is de aangepaste variant C daarom de beste optie. Deze route loopt ongeveer parallel aan de Zeelandsedijk, die intact blijft als ventweg. “We hebben gezocht naar een verkeersstructuur die de leefbaarheid verbetert, ruimte biedt voor woningbouw aan de westzijde van het dorp en die goed inpasbaar is in de omgeving, zonder concessies aan de verkeersveiligheid", aldus de projectgroep. Hoewel de C-variant als beste uit de studie naar voren komt, is het ontwerp van de route nog niet definitief. Er zijn nog wat punten, zoals geluidswerende maatregelen, die nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt.

De resultaten van de studie worden tijdens een online bijeenkomst op 29 juni gedeeld met de omgeving en alle betrokkenen. Daarna worden de conclusie en de reacties voorgelegd aan het college van B&W, de gemeenteraad en de provincie. Vervolgens moet dit jaar nog een definitief besluit worden genomen over de N605.