advertentie Banner Trined

Rotonde met replica zwaard feestelijk geopend

OSS - De nieuwe rotonde in Oss met de replica van het beroemde vorstengrafzwaard is maandagavond officieel geopend. Dat gebeurde met een feestelijke bijeenkomst op de hoek van de Raadhuislaan en Molenstraat.

Leerlingen van Het Hooghuis reden met een vuurkar om de rotonde heen en stonden stil bij een aantal belangrijke historische feiten uit Oss. De wethouders Van der Schoot, Van Orsouw en Van Geffen hielden korte toespraken. Daarna werd de nieuwe verlichting van het kunstwerk voor het eerst aangezet.

De Vrijstaat Land van Ravenstein greep de opening van de rotonde aan om een campagne te starten om het beroemde kromgebogen zwaard definitief terug te halen naar Oss. Het zwaard is nu tijdelijk even in Museum Jan Cunen te zien maar ligt normaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

âEen schoolvoorbeeld van roofkunst!â, noemde de schout van Oss René van Rooij het. Hij overhandigde een medewerker van het Leidse museum een bevelschrift waarin wordt medegedeeld dat er beslag gelegd zal worden op het zwaard. Als dat geen resultaat oplevert dan worden verdere acties overwogen, en een langdurige belegering van Leiden wordt daarbij niet uitgesloten.

Volgens wethouder Van der Schoot is er weinig hoop dat het zwaard terugkomt naar Oss, omdat het gaat om een vondst van nationaal belang en daarom thuishoort in het museum in Leiden.