San Salvator viert dat het 10 jaar op eigen benen staat

De San Salvator geloofsgemeenschap viert op zondag 7 november haar tienjarig bestaan met een feestelijke viering. De gemeenschap ging in 2011 zelfstandig verder na een conflict met het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Momenteel zijn er ruim 400 mensen lid van de geloofsgemeenschap. Naar eigen zeggen draait het bij San Salvator om inspiratie, gastvrijheid, openheid en maatschappelijke betrokkenheid. De vieringen zijn al sinds 2011 in het dagcentrum van Cello aan de Van der Eygenweg. Op 7 november gaan de zondagsvieringen weer beginnen nadat de leden ruim een jaar vooral online bijeen kwamen.

Breuk met het bisdom

De vroegere San Salvatorparochie, toen nog in het kerkgebouw in Orthen, stond in Den Bosch bekend als progressief. Onder andere de pastoors Jack Snackers en Frits Bakker spraken zich uit voor de mensen 'die geen stem hadden': bijvoorbeeld minima, homo's, aidspatienten en buitenlanders. Daarmee zetten zij het werk voort van de eerste pastoor in de kerk, Jan Schouten. De vrije, progressieve koers leidde uiteindelijk tot een breuk met het bisdom. In het kerkgebouw zit inmiddels een gezondheidscentrum.

Volgens San Salvator is 7 november het startpunt van een ontdekkingsreis die een jaar gaat duren. Er wordt in die periode gezocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn en er wordt stilgestaan bij thema’s als duurzaamheid, diversiteit, interreligieuze dialoog en zingeving. Het is de bedoeling iedere maand ook een inspirerende gastvoorganger uit te nodigen.