advertentie Banner SNLR.nl

Sandra Beuving van SAAM scholen naar Koninklijke Kentalis

Bestuurder Sandra Beuving vertrekt als lid van het college van bestuur van de SAAM basisscholen. Per 1 maart 2020 treedt ze toe tot de raad van bestuur van Koninklijke Kentalis.

Kentalis richt zich op de combinatie van onderwijs met zorg, voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn. "Ik weet door problemen met mijn eigen gehoor hoe belangrijk ondersteuning is om met deze beperking te kunnen functioneren. Bij Kentalis kan ik zelf bijdragen aan onderwijs en zorg voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij communiceren", vertelt Beuving.

Ze ziet de overstap van de basisschoolgroep naar Kentalis als een mooie nieuwe uitdaging.  "Vanuit mijn ambitie is dit een mooie opdracht. Toch is het moeilijk om een organisatie die staat los te laten", vindt Beuving.

SAAM trots
Haar nieuwe functie is vergelijkbaar met haar oude rol bij SAAM scholen. "Ik kijk terug op mooie jaren, waarin we gebouwd hebben aan een organisatie waar we SAAM trots op kunnen zijn. Ik ben trots op de collega’s en partners die samen werken aan onderwijs en opvang voor alle kinderen in de regio", schrijft ze in haar afscheidswoordje aan betrokkenen van SAAM scholen. Beuving heeft in haar oude functie het een en ander meegemaakt, zoals de brand op nieuwsjaarsavond bij de Brinck en Jan Bluyssen in Uden en het ongeval op 20 september 2018 in Oss. "Deze momenten hebben mij als mens en bestuurder enorm geraakt en gevormd", blikt Beuving nog één keer terug.