'Scheiding tussen beesten en recreant noodzaak in Maashorst'

Recreanten bezoeken natuurgebied De Maashorst minder vaak door de aanwezigheid van grote grazers. Zij voelen zich onveilig, blijkt uit onderzoek van de Maashorstburgers.

We moeten met onmiddelijke ingang met deze gang van zaken stoppen en ervoor zorgen dat de scheiding tot stand komt.

Arie Kemps, voorzitter Maashorstburgers

De enquête van de Maashorstburgers werd door ruim 230 mensen ingevuld. Een kwart van de deelnemers komt niet meer in de Maashorst om te recreëren. En tachtig procent van de mensen maakt zich zorgen over de veiligheid vanwege de aanwezigheid van grote grazers. "Dat geeft ons een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren", zegt voorzitter Arie Kemps van de Maashorstburgers in het televisieprogramma Focus. Daar komt bij dat afgelopen zondag een man gewond raakte bij een aanval van een tauros. 

De enquête is zo neutraal mogelijk opgesteld en zeker niet suggestief, aldus Kemps. 230 respondenten is behoorlijk, maar er waren ook een aantal mensen dat niet wilde meewerken. "Ze hebben helemaal geen vertrouwen meer in de Maashorst. Dat vind ik nog het meest frustrerende van allemaal", vult Egbert van Hout aan. Dit lid van de Maashorstburgers woont in Zeeland en heeft de afgelopen jaren het natuurgebied negatief zien ontwikkelen.

De geschiedenis
Enkele jaren terug is er een manifest geschreven. De ingehuurde partij ARC werd als beheerder natuur en fauna aangewezen. Zij wilden enerzijds procesnatuur, waarbij landschap en natuur langzaam evolueren, en anderzijds een uitstervend ras van de wisent laten voortbestaan. Daar kwam bij dat ze gingen deelnemen aan het opfokprogramma van de Spaanse tauros. "Ze hebben daarin alle vrijheid gekregen, zonder kritisch beoordeeld te worden door de bestuurders", merkt Kemps op.  "Alle tegenargumenten werden weerlegd met argumenten als 'de beesten doen niets' en 'we hebben alles onder controle'.

Naar mijn mening zijn er ook andere grazers voorhanden, die de biodiversiteit in de Maashorst gevarieerd kunnen houden.

Egbert van Hout, Maashorstburgers

De recreant moest zich gaan aanpassen aan het gedrag van de beesten. En dat is nu juist niet wat de omwonenden willen. Ook Kemps, inwoner van Nistelrode, niet. "Er moet minimaal een scheiding gemaakt worden tussen waar de beesten zich bewegen en waar de recreant zich kan bewegen", is zijn mening nu. Van Hout is het daar zeker mee eens. "Het beste is dat er een andere locatie gevonden wordt voor de dieren. Het is namelijk plus, plus, plus. Ieder jaar krijgen de koeien weer kalfjes, met alle gevolgen van dien. Dan is het des te gevaarlijker."

Andere grazers
Een van de argumenten waarom de taurossen en wisenten in het gebied lopen is dat het zorgt voor een gevarieerde biodiversiteit. "Naar mijn mening zijn er ook andere grazers voorhanden, die de biodiversiteit in de Maashorst gevarieerd kunnen houden. Wat kleinere koeien en schaapskuddes bijvoorbeeld", vermeldt Van Hout. 

Opening
De Maashorstburgers hebben afgelopen week om tafel gezeten met Bart van Dijk, interim-manager van het Maashorstteam. "Dat gesprek biedt absoluut een opening", vindt Kemps, die nu ook naar de politiek gaat om de informatie uit het onderzoek breed te delen. De besluitvorming over de toekomst van de Maashorst moet in de komende maanden genomen worden. "Wij stellen voor die besluitvorming naar voren te halen. We moeten met onmiddelijke ingang met deze gang van zaken stoppen en ervoor zorgen dat de scheiding tot stand komt."

Bekijk hier de uitzending van Focus over de problematiek in De Maashorst:

advertentie <p>Banner Trined 0719</p>

Lees ook deze artikelen