advertentie Banner SNLR.nl

Scherm en luchtverfrisser tegen stank

Waterschap Aa en Maas gaat een scherm en geurmaskeerders inzetten in de strijd tegen de aanhoudende stank, veroorzaakt door het slibgebouw van de rioolwaterzuivering in Den Bosch.

De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat de stank verdwijnt, meldt Waterschap Aa en Maas in een persbericht. De geurmaskeerder is een soort luchtverfrisser en wordt gesproeid over de vrachtwagens die het slib storten. Daarnaast schermt het waterschap de hal af waar slib van andere zuiveringen ligt opgeslagen.

“De praktijk moet uitwijzen of dit voldoende is”, zegt het waterschap. Om de afscherming te kunnen plaatsen staan donderdag, vrijdag en maandag de twee grote roldeuren van de slibhal open. Mogelijk leidt dit tot extra overlast”, zo luidt de waarschuwing.

Uit metingen blijkt wel dat er minder stankstoffen uitgestoten worden. Maar dit is volgens het waterschap nog niet voldoende. De stank is al jaren in meer en mindere mate een probleem. Vooral bewoners van de Maaspoort hebben er last van.

Stankdagboek
Onder hen is een aantal die acht weken alle stankwaarnemingen heeft bijgehouden in een stankdagboek. Specialisten analyseren die gegevens en buigen zich over de conclusies.