Scholen hikken opnieuw aan tegen lerarentekort: 'personeel wordt weggekaapt'

Basisscholen in de regio zijn er maar wat druk mee. Krijgt iedere leerling het komend jaar onderwijs? En zo ja, van welke juf of meester? De vraag komt ieder jaar terug en de beoogde oplossing maakt de zaken juist erger.

De groepen 8 zitten met hun hoofd bij de musical en andere klassen zijn nog bezig met de laatste loodjes. Achter de schermen wordt bij basisscholen in de regio peentjes gezweet. Directeuren zijn druk bezig om volgend jaar weer voldoende leraren voor de klas te krijgen. "Iedere klas heeft volgend jaar weer een docent, maar ruimte voor extra begeleiding is er niet", verzucht directeur Bram Janssen van basisschool Op Weg in Vorstenboschh. "We hebben de puzzel maar net kunnen leggen", zegt directeur Jeanne Grosfeld van De Mariaschool in Vinkel. "Er is een stagiaire bij een andere school die in ons plaatje past."

Tekst gaat verder onder de video.


Dit soort toevallige meevallers zijn al jarenlang schering en inslag. Reden voor dat alles: het nijpende lerarentekort, met name in het basisonderwijs. De oorzaak is volgens de directeuren al tijden hetzelfde. "Dat is de loonkloof tussen leraren in het basis- en voortgezet onderwijs", klinkt het duidelijk. "Het werk is zéker net zo zwaar, maar de beloning blijft op alle fronten achter", is Grosfeld stellig. 

Bijna 9 miljard euro, maar heeft het zin?

Het rijk kwam in februari over de brug met maar liefst 9 miljard euro voor het onderwijs. Geld dat met name is bedoeld om de coronaschade op het gebied van leerachterstanden te herstellen. "Maar de minister heeft daarbij de fout gemaakt door te zeggen: 'bepaal zelf maar waar het geld naar toe gaat'", aldus Janssen. Grosfeld vult aan: "veel scholen hebben gekozen voor een uitbreiding van het aantal vacatures. Nou, er zijn al weinig leraren en dus zie je nu dat scholen personeel bij elkaar aan het wegkapen zijn."

In Vinkel worden invalkrachten - die daar bewust voor kiezen - nu noodgedwongen vast voor de klas gezet. Daardoor kunnen de lessen doorgaan, maar wordt de situatie penibel wanneer er een leerkracht ziek wordt of zwanger raakt.