advertentie Banner SNLR.nl

Schooldirecties: 'Ouders, laat die auto thuis'

Bijna de helft van de directies van scholen roept ouders op om hun kinderen niet met de auto naar school te brengen.

Het terugdringen van autogebruik is voor hen de belangrijkste maatregel om de verkeerssituaties rondom hun scholen veiliger te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van Dtv in de gemeenten Bernheze, Den Bosch, Oss en Uden. Dtv benaderde directies en ouderraden of medezeggenschapsraden van basisscholen in de vier gemeenten met een enquête over verkeersveiligheid.

Meer parkeren, minder auto’s
Als het aan de directies ligt, wordt er dus nog meer ingezet op het ontmoedigen van autogebruik onder ouders; zij zien dit met 43.9% als belangrijkste maatregel. Tegelijkertijd staat ‘meer parkeerplekken’ bij hen met 41,5% op de tweede plek. Een tegenstrijdigheid die Dave van Bogaert, landelijk projectleider VVN Veilige Schoolomgeving, herkent. “Als je meer parkeerplaatsen toevoegt, hou je de situatie eigenlijk in stand”, aldus Van Bogaert.

Of meer borden?
Voor de ouders ligt de voorkeur net even anders. De maatregelen die zij graag zien in de toekomst zijn bijna allemaal fysieke aanpassingen, zoals het aanleggen van een zebrapad (45,2%) of het plaatsen van waarschuwingsborden (41,9%). Het ontmoedigen van autogebruik komt voor de autogebruikers pas op de derde plaats.

En mijn advies voor andere ouders zou zijn, neem er gewoon wat meer tijd voor. Ik heb geen haast en kies er dan liever voor om tien minuten nadat iedereen tegelijkertijd weggaat, pas weg te gaan.”

• Averil Coonen, OR-ouder L.W. Beekmanschool

Geen haast
Averil Coonen, lid van de ouderraad bij de L.W. Beekmanschool in de binnenstad van Den Bosch, brengt haar kinderen het liefst fietsend of lopend naar school. “En mijn advies voor andere ouders zou zijn: neem er gewoon wat meer tijd voor. Ik zorg er altijd voor dat ik een kwartiertje voordat de school open- of uitgaat, al op school ben. Dan is het, ook met auto’s, echt nog wel rustig. Ik heb geen haast en kies er dan liever voor om tien minuten nadat iedereen tegelijkertijd weggaat, pas weg te gaan.”

Goede voorbeeld
Meer dan de helft (51,3%) van de directies en bijna driekwart (74,2%) van de ouders vindt dat de gemeentes hierin niet genoeg doen. Maar directies zijn het strengst voor de ouders: de meesten (75.6%) vinden dat de ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dit zouden ze moeten doen door het goede voorbeeld te geven en minder met de auto naar school te komen.
“Als ik met de fiets kan komen, kom ik met de fiets natuurlijk. Maar ik moet straks gewoon werken en we wonen niet op loopafstand van de school. Maar ik parkeer wel altijd netjes in de parkeervakken”, verdedigt een moeder die haar kinderen naar school brengt in Uden haar autogebruik.

Verantwoording onderzoek
In alle vier de gemeentes zijn 96 scholen en ouderraden benaderd. Daarvan reageerden bij 17 scholen zowel de ouderraad als schoolleiding. In 24 gevallen reageerde alleen de directie en in 14 gevallen alleen de ouderraad. Van 41 scholen kregen we geen enkele reactie. Belangrijk om hierbij te noemen is dat we van sommige scholen van zowel de directie als ouders een reactie hebben gekregen, terwijl er dus ook scholen zijn waarvan we slechts één reactie (van de ouders óf directies) hebben.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.