advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

'Shockerende filmpjes' met Osse scholieren

Leerlingen van Het Hooghuis zijn te zien op kwetsende en shockerende foto's en filmpjes die op Instagram zijn gezet. Er is contact opgenomen met de politie.

Erik Jan Bakker, locatiedirecteur van het Mondriaan College, laat dit weten in een brief aan ouders en verzorgers van leerlingen van zijn school. 

"De afgelopen weken zijn er binnen Oss op Instagram accounts te vinden waar kwetsende en zelfs shockerende foto’s en filmpjes geplaatst worden. De beheerder(s) van deze accounts nodigen anderen uit om foto’s en filmpjes te plaatsen", schrijft Bakker. "Van een aantal leerlingen verspreid over meerdere locaties van het Hooghuis zijn zo zonder toestemming foto’s/filmpjes geplaatst op dit account." Het gaat om accounts zoals in de foto's hieronder en bovenaan dit bericht. De kinderen die op de thumbnails staan, zijn onherkenbaar gemaakt door Dtv.

Bakker gaat verder: "U begrijpt dat wij dit zeer betreuren en er is inmiddels ook bij de politie melding van gemaakt. Bij hen is het bestaan van deze accounts bekend en het heeft ook hun zorg en aandacht."

Volgens de locatiedirecteur is het ook denkbaar dat leerlingen zich uit naïviteit schuldig hebben gemaakt of kunnen maken aan het doorsturen en/of plaatsen van dit soort foto's en filmpjes. "Dat is geen goede zaak en het is vooral vervelend dat daar moeilijk vóóraf vat op te krijgen is", stelt hij. 

Als we dit verder zo veel mogelijk willen voorkomen, kan dat niet goed zonder uw hulp als ouders/verzorgers

• Erik Jan Bakker, locatiedirecteur Mondriaan College

Hij hoopt op de hulp van ouders: "Als we dit verder zo veel mogelijk willen voorkomen, kan dat niet goed zonder uw hulp als ouders/verzorgers. Ouders van wie leerlingen slachtoffer zijn geworden adviseren wij om contact op te nemen met de politie om te bekijken of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit. Op school zullen wij hier tijdens lessen zeer zeker aandacht aan besteden, maar we hopen dat ook u thuis met uw kind hier het gesprek over voert. Daarmee helpt u onze jeugd bewust te maken van het belang om op een 'gezonde' manier gebruik te maken van het internet."

Bakker benadrukt dat het desbetreffende account uit de lucht is. "Maar volgens de politie kan er zo weer een nieuwe actief zijn."

Goed dat de school dit bespreekbaar maakt

• Woordvoerder politie

De politie laat in een reactie weten dat zij inderdaad nog niet weet wie er achter deze accounts zit of zat en dat er onderzoek wordt gedaan. Een woordvoerder van de politie laat weten: "Het fenomeen is overigens niet nieuw. Wij zijn inderdaad op de hoogte gebracht en zijn in gesprek gegaan met de school. Mochten mensen zich herkennen op filmpjes dan horen wij het graag. Of er sprake is van strafbare feiten, de naam van het account suggereert dat wel, dat is op dit moment niet duidelijk. Goed dat de school dit bespreekbaar maakt en iedereen met informatie nodigen wij uit om dit bij ons te melden."