De uitgebreide skatebaan volgens een van de drie scenario's.

Uitbreiding skatepark Uden gaat gemeente minimaal 680.000 euro kosten

Het moet twee tot drie keer zo groot worden en de prijs bedraagt minimaal 680.000 euro. Het kost wat, maar met een toegevoegd speciaal circuit is het skatepark in het Udense Bevrijdingspark wel helemaal klaar voor de toekomst. Ook is er kritiek op de skatebaan.

De skatebaan, nu twintig jaar oud, blijkt populair onder jongeren en dat brengt problemen met zich mee. Het is er te druk en daarom is uitbreiding van de baan nodig, zo vindt Jong Maashorst. De partij deed voor de zomer een voorstel aan de raad en dat werd aangenomen. 

Inmiddels is de gemeente in gesprek met gebruikers en omwonenden om tot een passende invulling te komen. De jongeren pleiten voor de komst van een zogeheten pumptrack. Dat is een circuit met bulten en kombochten, dat geschikt is voor onder andere crossfietsen, steps en loopfietsen.

De huidige skatebaan is duizend vierkante meter groot, maar moet in het nieuwe plan  twee tot  drie keer zo groot worden. De uitbreiding gaat de gemeente wel fors wat geld kosten. In het uiterste geval zo’n 765.000 euro. 

Kritiek

Op de plannen is ook gereageerd door Plevier BV, een Udens bedrijf in de branche erhuur van onroerend goed, dat kritisch is. Volgens het bedrijf gaat een grotere skatebaan ten koste van het groen, zoals 'in het verleden ook al is gebeurd met de komst van het busstation en de huidige skatebaan'.

Bovendien denkt het bedrijf dat het vele aantal gebruikers tijdelijk is. “Tijdens de coronatijd waarin jongeren geen plek hadden om te verblijven werd er intensief gebruik gemaakt van de directe omgeving van de skatebaan. Echter over het hele jaar genomen is het niet druk met personen die actief van deze gelegenheid gebruik maken”, zo schrijft Plevier in een reactie.

Bovenal moet het Bevrijdingspark er voor iedereen zijn, zo reageert het bedrijf. “Ruimte geeft ook mogelijkheden voor spontane evenementen als een kinderkermis, een concert of sportief evenement. Uitbreiding zoals voorgesteld in alle varianten op deze locatie is niet wenselijk.” 

Voor verder onderzoek naar de uitwerking van de plannen wil de gemeente 50.000 euro inzetten. Donderdag 21 oktober vergadert de raad over het onderwerp.