Slimme installaties moeten doorstroming Singel verbeteren

Het verkeer op de Singel 1940 1945 in Oss kan beter doorstromen als er slimme installaties worden geplaatst. Dat denken de leden van CDA en SP.

In een motie, die komende donderdag aan bod komt tijdens de raadsvergadering, vragen de partijen het college te kijken naar de mogelijkheden voor inzet van slimme verkeersinstallaties. Hiermee kunnen verkeerslichten beter op elkaar afgestemd worden, wat de doorstroming ten goede komt.

Zogenaamde iVRI's worden al ingezet in onder meer Deventer en Apeldoorn. Daar heeft het een positief effect tot gevolg. 'Een verbeterde doorstroom leidt direct tot minder reistijd, onnodig brandstofverbruik, uitstoot en kans op ongevallen', staat geschreven in de motie.

Bereikbaarheid woonwijken onder druk
De Singel 1940 1945 geldt als een van de belangrijkste verkeersaders van de stad. Volgens SP en CDA staat de bereikbaarheid van de noordelijke Osse woonwijken onder druk.

De kosten voor het project moeten betaald worden uit het budget voor vervangingsinvesteringen openbare ruimte.

advertentie

Lees ook deze artikelen