Sloop basisschool ‘t Schrijverke Herpen volop bezig

De sloop van basisschool ‘t Schrijverke in Herpen is volop bezig. Na de zomervakantie wordt op deze locatie gestart met de bouw van een nieuwe school.

Het college van B en W heeft hiervoor 6 miljoen euro uitgetrokken. Het is de bedoeling dat de hele buurt straks mee kan profiteren van het nieuwe Schrijverke. De school komt in een groene omgeving te staan waar stenen worden ingeruild voor bomen.

Met het oog op het krimpende leerlingenaantal in Herpen wordt de school kleiner dan het huidige gebouw. De nieuwbouw biedt straks ook onderdak aan de voor- en naschoolse opvang van het dorp. Daarnaast wordt de nieuwe gymzaal ook gebruikt voor verenigingen.

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 moet het pand in gebruik zijn. De leerlingen krijgen tot die tijd les in noodlokalen.