advertentie Banner Trined

SP Oss wil bezuiniging jeugdzorg voorkomen

De SP afdeling Oss wil een stokje steken voor het plan om jaarlijks 10 miljoen euro minder aan gespecialiseerde jeugdzorg uit te geven.

De politieke partij schrok van het bericht over de wethouders die vinden dat zorg dichterbij huis altijd beter is dan gespecialiseerde residentiële jeugdzorg binnen een instelling.

In 2015 kreeg de regio Noordoost-Brabant de opdracht om jeugdzorgtaken als gemeente over te nemen. 'De afgelopen jaren was het een bijna ombegonnen klus om goede zorg te verlenen terwijl er tegelijkertijd bezuinigd moet worden', staat geschreven in het persbericht.

Geen alternatieven
De SP is bang voor de risico's van deze bezuiniging. 'Er mag nooit zomaar bezuinigd worden op zorg als er nog geen alternatief is. De inhoud in de jeugdzorg moet leidend zijn en niet het geld', vindt de SP.

Vragen aan wethouder
De partij stelt daarom onder andere de volgende vragen aan de verantwoordelijke wethouder: klopt de berichtgeving, waarom kiezen de wethouders ervoor en waarom bezuinigen op bedden als er nog geen alternatieven zijn?