advertentie Banner SNLR.nl

SP Oss wil rapport NOK boven tafel

De SP Oss stelt het college van B&W vragen over de toekomst van ontmoeten en sport in Neerloon, Overlangel en Keent (NOK).

De partij zegt te weten dat het college al een jaar een extern uitgevoerd onderzoek in handen heeft. Hierin worden verschillende toekomstscenario’s beschreven en doorgerekend voor sport en ontmoeten in de drie kernen.

Vragen aan het college 
De SP wil weten van het college van B&W hoe het precies zit. Daarnaast vraagt de partij zich af waarom de gemeenteraad nooit is geïnformeerd door het college over het proces dat in gang is gezet.

Sinds 2016 staat dit onderwerp op de politieke agenda. Er is op verschillende niveaus gesproken over het centraliseren van sport en ontmoeten op een locatie in Overlangel. Het college van B&W kwam later met financiële bezwaren. De SP wil nu alle informatie op tafel hebben zodat 4 juli, tijdens de bespreking van de kadernota, het onderwerp over NOK kan worden meegenomen.