SP Uden wil haast maken met bouwplannen Bosschebaan

De SP in Uden vindt dat er meer haast gemaakt moet worden met de uitvoering van de woningbouwplannen in de driehoek Bosschebaan-Ringbaan Noord-Verduijnstraat.

De partij vindt dat het college van B en W zijn best moet doen om de bestemmingsplanprocedure te versnellen. Dat is volgens de SP de enige manier om extra vaart te krijgen in de plannen.

Woningcoöperatie AREA heeft onlangs een bouwplan gepresenteerd maar kan pas volgend jaar starten omdat eerst het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De SP noemt zo’n lange termijn ‘onacceptabel’. Dit vanwege het grote tekort aan sociale huurwoningen. De partij wijst erop dat in 2020 geen nieuwe sociale  huurwoningen zijn opgeleverd in Uden.

Vorig jaar hamerde de SP er ook al op dat er snel nieuwe woningen bij moeten komen in Uden.