SP-vragen over geld voor jeugdzorg

De SP in Oss wil weten hoe het extra geld van het rijk voor de jeugdzorg in deze regio wordt besteed.

De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college van B en W. Het kabinet trekt de komende jaren honderden miljoenen extra uit voor de jeugdzorg in Nederland. In deze regio wordt de inkoop van jeugdhulp door 15 gemeenten gezamenlijk georganiseerd.

De SP vraagt zich af of de regio inmiddels al extra budget heeft ontvangen van het kabinet en om hoeveel geld het dan gaat. De partij wil ook weten hoe het extra geld wordt ingezet en bij welke organisaties het terechtkomt. Verder vraagt de SP of door de regio gemonitord wordt wat de effecten zijn van de besteding van het extra geld.

advertentie <p>Banner Trined 0719</p>

Lees ook deze artikelen