SP wil terrein ‘de Hoed’ bestemmen voor opwekking van zonne-energie

De SP in Oss gaat in de gemeenteraad van vanavond een amendement indienen om te proberen het gebied “de Hoed” toe te voegen aan het zoekgebied voor het grootschalig opwekken van zonne-energie.

Het terrein wat “de Hoed” genoemd wordt grenst aan het bedrijventerrein Elzenburg-de Geer. De fractie vindt dit een goede plek omdat de energie die dan opgewekt wordt niet over een grote afstand vervoerd hoeft te worden. Daarnaast zou een groot voordeel van deze plek zijn dat de kabels van het windmolenpark dat ernaast moet komen optimaal gebruikt kunnen worden.