Spoor 10-14 biedt onderwijs waar kinderen behoefte aan hebben

Spoor 10-14 is een nieuwe school in Den Bosch voor kinderen van tien tot veertien jaar. Deze school biedt onderwijs waar een kind behoefte aan heeft en leerlingen hoeven nog geen schoolkeuze te maken tot ze veertien zijn. Spoor 10-14 gaat in januari open, vrijdag werd er al een kijkje genomen.

Kinderen die in groep zes, zeven of acht zitten kunnen naar deze school komen. “De kinderen blijven gemiddeld drie tot vier jaar op Spoor 10-14 zitten en stromen daarna het derde jaar in bij het voortgezet onderwijs”, vertelt projectleider Angelie Ackermans. Instromen kan op de niveaus vmbo, mavo, havo en vwo.

Wat een kind gaat leren in de vier jaar dat het op deze school zit, is afhankelijk waar de leerling behoefte aan heeft. “De doelgroep van Spoor 10-14 is heel divers. Wat kenmerkend is voor alle kinderen is dat ze of meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Of dat ze cognitief al zo ver zijn dat ze naar het voortgezet onderwijs kunnen, maar sociaal emotioneel nog niet”, aldus Ackermans.