advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Sporten en ontmoeten NOK gaan samen op terrein van TOG

Inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) kunnen in de toekomst op het terrein van TOG terecht om te sporten en elkaar te ontmoeten.

Uit een referendum onder de inwoners bleek dat deze optie de voorkeur had en het college van B en W heeft dat nu overgenomen. De andere overgebleven optie was om het ontmoeten te laten plaatsvinden op de locatie van de vroegere Petjesbar en al het sporten bij korfbalvereniging TOG.

Alles samenbrengen op dezelfde locatie gaat de gemeente 708.000 euro kosten. Dat is 158.000 euro duurder dan het beschikbare budget maar de extra uitgaven worden terugverdiend omdat er geen geld meer gestoken hoeft te worden in het sportcomplex van OKSV.

Over de toekomst van ontmoeten en sporten in de drie kernen wordt al lang gesproken en er zijn veel verschillende scenario’s onderzocht. Een aantal daarvan bleek niet haalbaar, zoals een ontmoetingsfunctie in de kerk, en uiteindelijk bleven twee opties over. De dorpsraad Herpen en de Klankbordgroep ONK zijn ook voorstander van het samenvoegen van alle functies op één locatie.