advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Stal voor 900 koeien in Schaijk mag gebouwd worden

Pebe Landbouwbeheer mag een stal voor 900 koeien bouwen in de Duifhuisstraat in Schaijk. 

Dat heeft het College van B&W van Landerd beslist, nadat de Raad van State de gemeente in het ongelijk heeft gesteld. 

Door het college is het verlenen van een vergunning meerdere keren geweigerd, omdat de gemeente van mening was dat het agrarisch bedrijf onvoldoende grond had om genoeg voer voor de dieren te produceren. Hierdoor zou het niet om een grondgebonden agrarisch bedrijf gaan. Iets wat wel vereist is om een vergunning te krijgen voor de bouw van een zogeheten 'ligboxenstal' op die plek.

Pebe Landbouwbeheer zegt zelf 213,88 hectare grond te hebben, maar volgens het college is dit in werkelijkheid minder. Daarop heeft het College van B&W 45 uittreksels uit het Kadaster ingeleverd om dit aan te tonen. Door de gemeente Landerd is dit echter te laat gedaan en hierdoor kon het agrarisch bedrijf zich niet meer tijdig voorbereiden voor de rechtszitting van 19 maart 2019. Daarom is er door de Raad van State uitgegaan dat het bedrijf inderdaad 213,88 hectare grond heeft. 

Rekenmethode

Ook klopt de rekenmethode van het College van B&W niet, omdat de grond van het bedrijf anders is. Uit onderzoek, uitgevoerd in het bijzijn van een notaris, blijkt dat de hoeveelheid voer die Pebe Landbouwbeheer kan produceren hoger ligt dan vooraf is ingeschat door de gemeente.

Daarom heeft de Raad van State het bedrijf in het gelijk gesteld. Het College van B&W moest daarom hun besluit herzien. Omdat de gemeente Landerd van de Raad van State ongelijk heeft gekregen, is in februari van dit jaar besloten alsnog de vergunning te verlenen.