advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Stankoverlast Maaspoort nog niet verdwenen

De stankoverlast die wordt veroorzaakt door de rioolwaterzuivering in Den Bosch is weliswaar verminderd, maar er zijn nog extra maatregelen nodig.

Dat zegt Waterschap Aa en Maas. Bewoners van de wijk Maaspoort geven volgens het waterschap ‘voorzichtige signalen’ dat het iets beter gaat met de stank, maar toch blijven er meldingen binnenkomen.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende maatregelen genomen om het probleem aan te pakken. Metingen tonen aan dat er fors minder stankstoffen worden uitgestoten. De komende weken wordt verder gewerkt aan verbeteringen. Zo worden de leidingen bij de centrifuges in het slibgebouw aangepakt. Ook worden er meer filters geplaatst.

Maar volgens het waterschap zijn er uiteindelijk meer ingrijpende maatregelen nodig om de stankoverlast er definitief onder te krijgen. Het gaat dan om structurele aanpassingen van vrijwel alle installaties op het terrein. Dit proces gaat ongeveer een jaar duren en daarna worden de effecten in kaart gebracht.

In verband met de coronacrisis zouden de werkzaamheden nog wel vertraging kunnen oplopen, zo laat het waterschap weten.