advertentie Banner SNLR.nl

Steenuilen en torenvalken weer achter de muizen aan

Het realiseren van meer nestgelegenheid voor vogels in de omgeving van Uden blijkt goed uit te pakken. Er is meer biodiversiteit ontstaan en dat is nodig. 

Van de nieuw geplaatste steenuilkasten zijn er al 8 bewoond. Daarin werden dit jaar 25 jonge steenuilen grootgebracht. Ook het plaatsen van kasten voor torenvalken was erg succesvol.

Muizenplagen
De laatste jaren is deze laatste soort in de regio namelijk enorm achteruitgegaan. Er zijn in 6 nieuwe kasten nesten van de valkensoort aangetroffen. 23 jongen konden worden grootgebracht. Samen met de steenuil voorkomt de torenvalk muizenplagen rond erven.

Topjaar voor de huiszwaluw
Ook de huiszwaluw doet het goed. De nesten bouwen ze zelf van modder en klei, maar door de afnemende kwaliteit van het natuurlijke nestmateriaal en de toenemende droogte heeft deze soort het moeilijk. Daarom werden er tientallen kunstnesten gemaakt. Een deel daarvan werd bevestigd aan een huiszwaluwtil en die werden op drie  locaties rond Uden geplaatst. Het resultaat is dat er dit jaar 101 nesten waren bewoond, een flinke toename. 

Tekst gaat verder onder de foto.

80 locaties
Het project ErvenPlus, van natuurorganisatie IVN, loopt al vanaf 2017. Medewerkers van de stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, de Vogelwacht en de gemeente zelf hebben samen erven, bijvoorbeeld van boeren, aantrekkelijker gemaakt voor vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten. Er werden naast nesten ook bes- en vruchtdragende bomen geplaatst en struiken. Bijna 80 locaties zijn aangepakt. 

Subsidie
De coördinator van het project, Chris van Lieshout, denkt dat de biodiversiteit rond de erven alleen maar verder zal toenemen. ''Over enkele jaren gaan de bomen en struiken meer bloemen, dan leveren ze vruchten en zaden. Daar zullen veel dieren van profiteren.'' 

Nieuw budget
De provincie en de gemeente hebben de afgelopen  120.000 euro subsidie gegeven om dit allemaal te kunnen realiseren en ze trekken opnieuw de portemonnee. ''Het succes en enthousiasme bij de erfeigenaren, maar zeer zeker ook bij de natuurverenigingen was zo groot dat we ook komende jaren doorgaan met ErvenPlus'', aldus van Lieshout.  Met het nieuwe budget kan de biodiversiteit van zo'n 30 nieuwe erven worden verbeterd.