advertentie Banner SNLR.nl

Stevige kritiek Oss op fusie Uden en Landerd

Onlogisch, onverstandig en oncollegiaal. Zo beoordeelt het Osse college van B en W de fusieplannen van Uden en Landerd.

Het staat in een zienswijze, die eerst nog aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, voordat het definitief wordt ingediend.

Onlogisch

Het onlogische zit hem volgens het college in de natuurlijke verbinding die er bestaat tussen Schaijk en Reek met Oss. Deze kernen zouden daarom beter bij Oss gevoegd kunnen worden, zo stelt het college. B en W wijzen erop dat veel inwoners van Schaijk hebben laten weten dit ook te willen. Oss is ook niet blij met de manier waarop zij is neergezet in het hele herindelingsproces. “Een wijze die geen recht doet aan de initiatieven, de energie en de tijd die Oss steekt in de inwoners van de regio en zijn eigen bevolking,” zo is te lezen in de Osse zienswijze.

Onverstandig

De plannen zijn volgens het college onverstandig omdat de regionale bestuurskracht er niet op vooruit zou gaan. De gezamenlijke bestuurskracht van Oss en Uden had groter kunnen zijn door splitsing van Landerd, vindt het Osse college. De omvang van de nieuwe gemeente Uden-Landerd is volgens Oss te beperkt om een krachtige gemeente in de regio te zijn.

Oncollegiaal

Het verwijt over oncollegialiteit gaat over het gebruik van de naam Maashorst voor de nieuwe fusiegemeente. Ook de gemeente Bernheze liet eerder al weten hier op tegen te zijn. Dit vanwege de verwarring die kan ontstaan omdat de gemeenten op dit moment met z’n vieren betrokken zijn bij natuurgebied De Maashorst.