Stikstof mogelijk groot probleem voor komst mestfabriek

De onafhankelijke commissie MER constateert dat stikstof en geluidsoverlast voor twee woningen grote problemen zijn bij de komst van een mestfabriek naar Oss. De provincie moet nu bepalen of een milieueffectrapport nodig is.

De onafhankelijke commissie heeft een rapport samengesteld met daarin een milieu-analyse van het project. De gevolgen voor geur en luchtkwaliteit blijken gering. Wel leidt het project tot een forse toename van geluid op twee woningen in de buurt en tot mogelijke schade aan beschermde natuurgebieden.

Stikstofdepositie
Het laatste heeft alles te maken met stikstofdepositie. In Nederland komt momenteel volgens Europese regels te veel stikstof neer in natuurgebieden. Dat mag zeker niet méér worden. De Raad van State heeft bepaald dat de oude PAS (Programatische Aanpak Stikstof) niet meer toegepast mag worden. Eerder deze week hield de Raad van State daarom al de verbreding van de A27 en de plannen van vliegbasis Twenthe tegen. De komst van de mestfabriek naar Oss zou er ook voor zorgen dat er meer stikstofdepositie komt.

Provincie nu aan zet
De provincie Noord-Brabant moet nu bepalen of de geconcludeerde problemen groot genoeg zijn voor het opzetten van een milieueffectrapport. Daarin moeten oplossingen gezocht worden voor de aangevoerde problemen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gaat nu eerst het eindadvies bestuderen. Dit zal enkele maanden in beslag nemen. 

Gemeente Oss blijft tegen
De gemeente Oss blijft fel tegen de komst van een mestfabriek binnen de gemeentegrenzen. Wethouder Johan van der Schoot verwacht dat de conclusie voor de provincie aanleiding zal zijn zich te beraden of een vergunning voor deze mestfabriek nog wel zinvol is. "Ik kan mij niet voorstellen dat met dit alles de initiatiefnemers en de provincie desondanks toekomstperspectief zien voor deze mestfabriek", zegt hij in een eerste reactie.

advertentie <p>Banner ssc helftheuvel</p>

Lees ook deze artikelen