advertentie Banner SNLR.nl

Stimuleringslening voor duurzamere sportaccommodatie

De gemeente Bernheze gaat leningen verstrekken aan sportverenigingen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Sportclubs binnen de gemeente Bernheze kunnen tussen de 10.000 en 50.000 euro lenen tegen een rente van een half procent. Rente en aflossingen komen terecht in een fonds waarmee de gemeente nieuwe leningen betaalt. In totaal gaat de gemeente een bedrag van 300.000 euro uitlenen.

De gemeente Bernheze gaat clubs geld lenen om in 2030 energie neutraal te zijn. Al in 2020 is het de bedoeling dat inwoners, bedrijven en verenigingen dertig procent van de energie duurzaam opwekken en daarnaast het energieverbruik verminderen.