advertentie Banner SNLR.nl

Studenten kunnen mogelijk toch blijven in Zusterflat

DEN BOSCH â Het college van Burgemeester en Wethouders zou graag zien dat zoveel mogelijk studenten ook na 1 juli 2019 in de Zusterflat kunnen blijven. Ze hebben daarop aangedrongen bij de verhuurder VOF Gasthuis.

Zoân 90 studenten moeten volgend jaar juli in principe de flat verlaten. Het gebouw is dan zeven jaar lang verhuurd volgens de leegstandswet en langer mag niet volgens de wet.

Wat er met de Zusterflat precies gaat gebeuren, sloop of volledige renovatie is nog niet duidelijk. B&W vragen nu aan de ontwikkelaars van het gebied de studenten te blijven huisvesten tot de start van de herontwikkeling. De bedoeling dat op de locatie van de Zusterflat weer woninbouw komt, maar die niet specifiek bedoeld voor studenten.

De VVD had vragen gesteld aan het college van B&W over de kwestie. Ook wilde de partij weten welke andere locaties voor studenten in beeld zijn. Uit de antwoorden van het college blijkt gekeken wordt naar de locaties in de Willemspoort waar BrabantWonen kleinere eenheden gaat realiseren. Daarnaast zijn BrabantWonen en Avans in gesprek om de haalbaarheid te onderzoeken van studentenwoningen aan de Onderwijsboulevard in het voormalige pand van de Kunstacademie. Verder is volgens B&W de in voorbereiding zijnde transformatie en nieuwbouw aan de Hervensebaan 1 een plek waar studentenhuisvesting en micro-appartementen gerealiseerd moeten gaan worden.

Het college zegt verder dat bij nieuwbouw altijd gekeken wordt naar eenheden die geschikt zijn voor een mix voor studenten, jongeren en starters. Hiermee wordt rekening gehouden met het feit dat de aantallen studenten kunnen wisselen.