Subsidie voor onderhoud AED's in Oss

De gemeente Oss gaat het onderhoud van AED's in de gehele gemeente bekostigen. Hiermee wil Oss mensenlevens redden.

De gemeente wordt niet verantwoordelijk voor het plaatsen van AED's, maar gaat wel een rol spelen in het onderhoud. De 220 automatische externe defibrillatoren krijgen een subsidie van 250 euro per stuk per jaar. Hiermee komen de totale kosten op zo'n 55.000 euro per jaar. Het besluit moet nog wel goedgekeurd worden in de programmabegroting

Oss wil in staat zijn een dekkend netwerk te realiseren en het noodzakelijke AED-bestand duurzaam te onderhouden. In overleg met uitvoeringsorganisaties zijn ze op het idee gekomen om deze subsidieprocedure te gaan opstarten. Ter uitvoering van het amendement van 8 november 2018 wordt per direct 25.000 euro beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan de AED's in 2019. Het geld is afkomstig uit de post Innovatiebudget WMO 2019.

advertentie

Lees ook deze artikelen