Team Maashorst neemt maatregelen tegen grote grazers

Het regieteam van de Maashorst neemt maatregelen om de veiligheid rond de grote grazers te verbeteren. Er wordt 20.000 euro beschikbaar gesteld voor kleine aanpassingen. Pas als duidelijk is of de dieren ook in de toekomst nog in het gebied grazen, wordt gekeken naar ingrijpende maatregelen.

Naar aanleiding van een incident tussen een wandelaar en een tauros werd begin vorig jaar een onderzoek gestart. Uit het rapport dat daarvan eind november verscheen blijkt dat bezoekers zich niet veilig voelen met de wisenten en taurossen in het natuurgebied. “Veiligheid moet wel voorop staan”, zegt Franko van Lankvelt, voorzitter van het BRT. Daarom wordt de komende tijd ingezet op kleine maatregelen, zoals beplanting op onoverzichtelijke plekken verwijderen en het maken van rustplekken voor de grazers dieper in het bos. Ook worden enkele picknickplekken uitgerasterd en worden informatieborden met gedragsregels verbeterd en geplaatst.

Tekst gaat verder onder de video

Grote maatregelen blijven voorlopig uit

Omdat de gemeenteraden de komende tijd nog in conclaaf moeten over de toekomst van de dieren in de Maashorst, wil het BRT nu nog geen onomkeerbare maatregelen uitvoeren. “We willen niet de indruk wekken dat we van alles gaan doen en het al besloten is dat we verder gaan.” Ingrijpende en duurdere veiligheidsmaatregelen, zoals het uitrasteren van fietspaden en het optimaliseren van de recreatieve voorzieningen, worden daarom even opzij gezet. In hoeverre de veiligheid met de kleine aanpassingen verbetert, kan de voorzitter van het BRT niet zeggen. “Ik zou niet weten hoe ik het effect moet meten, maar we doen er alles aan om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.”

Besluit

Half februari is er een informatieavond gepland voor de vier gemeenteraden. In het voorjaar moet dan helder zijn wat de toekomst van de grazers in de Maashorst is. Hoewel Uden en Landerd de kar trekken, is de inbreng van Oss en Bernheze hierin niet minder van belang. Van Lankvelt: “Grote grazers houden zich niet aan gemeentegrenzen. Gezien de discussies is het niet ondenkbaar dat we ook hier niet op een lijn zitten, maar dat is zorg voor later.”