Tegenstanders windmolens in Lithse polder voeren druk op Osse raad op

Tegenstanders van het plaatsen van windmolens in de Lithse polder kregen donderdagochtend de laatste kans om te proberen de Osse raadsleden aan hun kant te krijgen. Zij mochten als inspreker hun mening geven, voorafgaand aan de politieke besluitvorming later op de dag.

De raad moet dan de knoop gaan doorhakken of de polder aangewezen wordt als geschikte locatie voor windmolens. Met de windmolens wil het college van B en W voldoen aan de opgave vanuit de RES, de Regionale Energie Strategie. Daarvoor moet Oss nog 0,59 petajoule aan alternatieve energie zien op te wekken. Het was al langer duidelijk dat veel mensen de windmolens absoluut niet zien zitten. En dat leidde donderdagochtend tot af en toe gloedvolle en emotionele betogen.

Bekende kritiekpunten

In totaal kwamen 32 insprekers aan het woord, in de raadzaal of digitaal vanuit huis, waarvan 29 tegenstanders van de plannen. Hun kritiekpunten waren grotendeels al bekend, na een lange periode van protesteren en inspreekbeurten tijdens eerdere vergaderingen. En dan gaat het onder meer over angst voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s, verstoring van natuur en milieu, kritiek op de gevoerde procedures en berekeningen en een gebrek aan draagvlak bij de bevolking. 

De kritiek op de hele gang van zaken was af en toe niet mals. “Het is een desastreus politiek klimaatbeleid”, zei Karin Vocking, die vond dat al haar eerdere bijdragen en onderzoeken niet serieus zijn genomen door het college en de raad. Dat beaamde Paul Oortman van Behoud Lithse Polder: “U blijft maar als een blind paard doorrennen. We moeten zien te voorkomen dat het straks hetzelfde verhaal wordt als bij de toeslagenaffaire. Er wordt gegoocheld met cijfers”, zo waarschuwde hij. “Het is toch allemaal al besloten. Kat in het bakkie. Ik sta hier alleen voor mijn eigen gemoedsrust. Dat ik straks kan zeggen dat ik alles heb gedaan om dit besluit te voorkomen”, zei Paul Kasbergen. ''Jullie gaan beslissen over onze leefomgeving, wat zouden jullie kiezen als ze bij jullie in de tuin een windmolen zouden plaatsen?”, vroeg Karin van Schijndel uit Maren-Kessel aan de raadsleden. Ook werden vraagtekens gesteld bij het toch laten doorgaan van de vergadering ondanks de coronamaatregelen.

‘Geen draagvlak’

De Osse huisarts Elvira van Santvoort wees op onderzoeken die zouden aantonen dat laagfrequent geluid van hoge windmolens gezondheidsrisico’s oplevert voor omwonenden. “Kies voor het voorzorgsprincipe en doe eerst meer onderzoek. En zorg in ieder geval voor een grotere afstand tussen windmolens en bewoners”, zo gaf zij aan. “Wij zijn tegen omdat de nut en noodzaak voor dit plan ontbreekt. Windenergie is op termijn niet rendabel”, zo zei Pascal Spelier van GroenInZicht. “Er is absoluut geen draagvlak voor de plannen, dit gaat desastreuse gevolgen hebben voor de toekomst”, aldus Yvonne Tiemissen uit Lithoijen. En dorpsgenoot Paul Janssen vond dat Oss nu geen besluit moet nemen en moet wachten op een nieuwe regering die mogelijk met nieuw beleid komt op het gebied van duurzame energie.

Na vier uur insprekers aan het woord trok de gemeenteraad zich terug om alles nog even te verwerken. Vanmiddag moet dan duidelijk worden welke beslissing er uiteindelijk genomen gaat worden.