'Tegenwind Stijbeemden' rekent zich nog niet rijk

Stichting Tegenwind Stijbeemden gaat gewoon door met haar strijd tegen windturbines in het gebied tussen Berghem en Ravenstein.

Dit ondanks de uitspraak van de meerderheid van de Osse gemeenteraad vorige week dat windturbines op die locatie niet de voorkeur hebben.

Volgens Ton Buijink van 'Tegenwind' is de strijd nog niet gestreden omdat de kans bestaat dat de initiatiefnemers van de negen windturbines naar de provincie stappen. De provincie kan alsnog toestemming geven als de regiogemeenten er niet in slagen om gezamenlijk afspraken te maken om voldoende alternatieve energie op te wekken. Landelijk is afgesproken dat regio's hiervoor samen bepaalde doelstellingen moeten halen.

Buijink voelt zich wel erg gesteund door uitspraken van de partijen in de Osse raad. De stichting gaat in ieder geval ook de komende tijd door met haar activiteiten. Belangrijk onderdeel daarvan is te laten zien wat de alternatieven zijn voor windmolens. "Mensen denken soms dat wij alleen maar tegen zijn, maar we willen ook graag meedenken over oplossingen die voor iedereen het beste zijn", aldus Ton Buijink.

advertentie <p>Banner Trined 0719</p>

Lees ook deze artikelen