Toch geen Maashorst Musical volgend jaar

De Maashorst Musical die volgend jaar in Markant gehouden zou worden, gaat toch niet door. Het bestuur van de Udense Musical heeft besloten er een streep door te zetten.

De productie werd eind vorige maand aangekondigd en zou de fusie van Uden en Landerd als onderwerp krijgen. Het bleek niet mogelijk de financiën op tijd rond te krijgen, aldus het bestuur: “Helaas, ondanks de inspanningen van vele vrijwilligers en toegezegde sponsorbedragen van bedrijven en gemeente, heeft het bestuur van de Udense Musical uiteindelijk toch moeten besluiten de musical in 2022 niet door te laten gaan. Vooral vanwege de corona is het niet mogelijk gebleken tot een sluitende begroting te komen.”

Het bestuur, productieteam en de vrijwilligers laten weten ‘ontzettend teleurgesteld’ te zijn dat de musical toch niet door kan gaan. Ze bedanken iedereen die al hun steun had toegezegd.