Toekomstige gemeente Maashorst heeft alvast een kindergemeenteraad

De gemeente Maashorst is pas in 2022 een feit maar een kindergemeenteraad is er in ieder geval al. Kinderen van groep 7 uit Landerd en Uden konden zich daarvoor de afgelopen maand verkiesbaar stellen.

26 leerlingen van 13 basisscholen zijn nu gekozen om plaats te nemen in de kindergemeenteraad. Het gaat om leerlingen van De Camelot, ’t Mulderke, Kindplein ’t Centrum, De Vlasgaard, De Klimboom, De Palster, De Marimba, Vindingrijk, De Wizzert, Het Oventje, De Tandem, De Kreek’l en De Vlonder. De leden zouden op 5 november officieel worden geïnstalleerd maar vanwege corona moet daarvoor nog een andere oplossing worden gevonden.

Het doel van de kindergemeenteraad is vooral om leerlingen van groep 7 kennis te laten maken met gemeentepolitiek en met de manier hoe daar besluiten worden genomen. De kinderen kunnen ook zelf plannen bedenken die dan worden  doorgestuurd naar de ‘echte’ gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de kindergemeenteraad minimaal drie keer per jaar bij elkaar komt voor een vergadering.