advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Tweederde van Avans-, HAS-, en KW1C-studenten haalt neus op voor thuis-zelftests

Van de studenten van Avans, HAS en het Koning Willem 1 College die sinds 15 maart deel mochten nemen aan een pilot rondom corona-thuistests, liet slechts een derde zich ook daadwerkelijk testen. Dat blijkt uit een evaluatie naar aanleiding van de pilot die vier weken liep.

Het leek op voorhand een creatief en innovatief idee: studenten die thuis in een online omgeving een zelftest doen om te bepalen of ze wel of niet naar school kunnen gaan. Door middel van een thuistest die de student live moet doen voor zijn of haar webcam, kan een online monitor controleren of de student de test wel goed doet.

Vervolgens wordt via een QR-code de test aan de desbetreffende student gekoppeld die vervolgens een kwartiertje moet wachten op de uitslag. De uitslag wordt vervolgens in een één-op-één-gesprek met de online monitor bekendgemaakt en zo weet je of je wel of niet ‘veilig’ naar school kunt. Het testbewijs is vervolgens 48 uur geldig.

In totaal werden er 3117 tests gepland. Daarvan werd slechts in 1057 gevallen ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van die afspraak. Eenmaal gaf de thuistest een coronabesmetting aan.

Groepsproces

Tijdens de periode van vier weken werden studenten gevraagd of ze aan het experiment wilden meewerken. Twintig procent van hen liet al op voorhand weten niet bereid te zijn tot het deelnemen aan de pilot. De reden daarvoor is volgens projectleider Carla Nagel niet eenduidig aan te wijzen.

 “Studenten zelf kunnen maar moeilijk uitleggen waarom ze niet meedoen. Soms komt het door het groepsproces. Bijvoorbeeld als één iemand zegt: ‘ja dag, ik ga toch niet met zo’n stok in m’n neus?’.”

Nagel benadrukt wel dat de studenten die hebben deelgenomen sowieso al naar school mochten. “Dat is wel belangrijk. Ik geloof dat als een student vier maanden alleen school via zijn of haar computerscherm had moeten volgen, dat echt wel anders zou zijn geweest.”

Beloning

Bovendien was er geen beloningssysteem aan het thuistesten verbonden en ‘vrijblijvendheid zonder beloning is niet het beste model’, zo stelt de projectleider, die liet weten ‘oprecht’ teleurgesteld te zijn met de resultaten. “Ik had meer verwacht. En ik ben daarin dan misschien een blij ei, maar ik vind dat zelftesten dé oplossing is om de maatschappij te openen.”

Jacomine Ravensbergen, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, heeft een andere opvatting: “Ik vind die dertig procent heel realistisch. We laten de studenten weten dat het hier op school al hartstikke goed is geregeld met de maatregelen en zeggen dan: ‘by the way; wil je ook nog even in je neus peuteren voor ons?’ Dan vind ik dertig procent nog heel wat.”

De pilot gaat door, maar dan wel op een andere manier, met andere scenario’s. Hoe die scenario’s er precies uit gaan zien, is het onderwerp van overleg tussen de scholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.