Twijfels bij omwonenden Groote Wielen over flexwoningen; Gewoon ge-DREVEN schrikt van uitspraken college

De plannen voor driehonderd flexwoningen in de Groote Wielen in Rosmalen zorgen volgens Gewoon ge-DREVEN voor zorgen bij bewoners en de partij vraagt zich dan ook af in hoeverre de bewoners inspraak hebben.

“Als Gewoon ge-DREVEN schrikken wij van uitspraken van het College als ‘de inrichting van het gebied te presenteren en te bespreken met omwonenden’”, zo zegt de partij, die zich afvraagt of de woningen nog ter discussie staan of dat het aantal woningen simpelweg vast staat.

“Deze bewoners mogen , zo beleven deze het, nu nog slechts meepraten over de concrete invulling van het plan.” De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college en wil weten in hoeverre de plannen al vastliggen en wat precies de locatie wordt van de flexwoningen.

Wat is de sociale impact?

Bij de plannen voor de honderden woningen hoort ook een haalbaarheidsonderzoek. Gewoon ge-DREVEN vraagt zich af of de sociale impact op de reeds bestaande wijk in dat onderzoek wordt meegenomen.  

Door de gemeente en wooncorporatie Zayaz is in oktober vorig jaar aangegeven dat de plannen diverse keren besproken worden met bewoners. De partij vraagt zich af op dit juist is en heeft het college daarnaast gevraagd of bewoners van de Groote Wielen straks inzage kunnen krijgen in het haalbaarheidsonderzoek.